Sáng kiến của cô Vũ Thị Mây năm học 2019 - 2020 đã được công nhận với đề tài "Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non tại Trường Mầm non Hoa Phượng"

Sáng kiến của cô Vũ Thị Mây năm học 2019 - 2020 đã được công nhận với đề tài "Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non tại Trường Mầm non Hoa Phượng"