Sáng kiến của cô Nguyễn Thị Thảo năm học 2019- 2020 được công nhận với đề tài "Nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số tại lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A, trường Mầm non Hoa Phượng"

Sáng kiến của cô Nguyễn Thị Thảo năm học 2019- 2020 được công nhận với đề tài "Nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số tại lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A, trường Mầm non Hoa Phượng"